Casa unifamilar entre mitgeres a Terrassa   |   2016