Casa unifamiliar entre mitgeres a Terrassa   |   2016