Museu de la Ciutat de Tortosa   |   Tortosa   |   2013


El Museu de la ciutat de Tortosa, acoge la exposición permanente sobre la historia de esta ciudad.
Recerca documental, coordinació i producció de la maqueta representativa del casc històric de Tortosa en els segles XVI.
per a l'Espai Ermengol - Museu de la ciutat. Mides 160x120 cm.

Col.laboració amb CulturalSense, S.L.